Bilder från Sabina Ddumbas konsert på Popagandafestivalen.

Artist: Sabina Ddumba

Datum: 2:a September 2017

Plats: Stora Scenen, Popaganda

Ort: Stockholm