Bilder från Timo Räisänens konsert på lilla torget  i Oskarshamn.

Artist: Timo Räisänen

Datum: 11:e juli 2019

Plats: Lilla Torget

Ort: Oskarshamn