Bilder på VNV Nation

Bilder från VNV Nation och Cryos konsert i Kalmarsalen .

Artist: VNV Nation

Support: Cryo

Datum: 24:e januari 2019

Plats: Kalmarsalen

Ort: Kalmar