Maidavale uppträdde i Rotundan på Park Sounds.

Artist: Maidavale

Datum: 18 maj 2019

Plats: Huskvarna Folkets Park

Ort: Huskvarna