Bilder från Henric de la Cours konsert på Arbis under årets upplaga av Where’s The Music?

Artist: Henric de la Cour

Datum: 20170204

Festival: Where’s the Music?

Scen: Arbis

Ort: Norrköping