Bilder från Exon Banks spelning på Tegelvalvet under årets Where’s The Music?

Artist: Exon Banks

Datum: 20170203

Festival: Where’s the Music?

Plats: Tegelvalvet

Ort: Norrköping

Arrangör: FKP Scorpio