Bilder från Victor Gärdfälts konsert på NOX i Oskarshamn

 

Artist: Victor Gärdsfält

Datum: 8 december 2023

Plats: NOX

Ort: Oskarshamn